p ryb

mgr Dorota Rybak

Nauczyciel matematyki

mgr matematyki (w zakresie nauczania matematyki – WSP Rzeszów),

mgr bibliotekoznawstwa i informacji naukowej
– Uniwersytet Jagielloński

Inni nauczyciele