p zie

mgr Marzena Zięba

Nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie

mgr historii i wosu

nauczane przedmioty:
historia, wos, historia i społeczeństwo

Inni nauczyciele